Villon, François
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Niệm khúc những mỹ nhân thời xa xưa  (thơ) 
... Hoàng Tử ơi, xin Ngài đừng hỏi suốt cả tuần lễ / Hay suốt trọn cả năm rằng họ nay đang ở đâu / Bởi lẽ trước sau gì rồi thì cũng sẽ quay lại với câu hỏi / Ôi đâu rồi hỡi những mùa tuyết của thời xa xưa?... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018