François, Claude
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cũng như mọi khi  (thơ) 
... Anh tỉnh giấc nồng / Khi em còn ngủ / Cũng như mọi khi / Anh kéo chăn bông / Ðắp lên mình em / Sợ em bị lạnh / Cũng như mọi khi / Anh vuốt tóc em / Mặc dù không muốn / Cũng như mọi khi / Em quay lưng lại / Cũng như mọi khi... [Nguyễn Đăng Thường phóng tác]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018