Ðỗ Tấn Đạt
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Sám hối thơ  (thơ) 
Mọc lên từ lòng đất / Những chồi / Những mầm / Xanh xanh hiện đại / Xanh xanh hậu hiện đại / Mọc lên trên trang giấy / Câu thơ cất cánh từ một sân bay không tưởng nào đó / Chở theo linh hồn trắng...

12 giờ  (thơ) 
... Thò tay vừa chạm 12 giờ / Hôm nay đã là hôm qua / Tiếng thạch sùng có tuổi / Ngược kim đồng hồ đi qua đêm / Đòi cơn yêu vừa già...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018