Lê Hào
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chợ huyện ngày xuân | Thuyền tôi và mùa xuân  (thơ) 
Chuối nằm trong gùi / và trên lưng ngựa / cứ ngủ ngon theo tiếng chuông rung / cô gái dắt ngựa thồ về thị trấn / nắng trên đồi quấn quýt theo cùng... | Tôi giăng lưới vào xuân / khi buổi sáng sương đầy / nắng còn run rẩy / thuyền tôi mơ về một mẻ lưới nặng trĩu yêu thương...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018