Trần Vũ Hoài Hương
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Người đàn bà khao khát nắng trong đêm... | Đi qua...  (thơ) 
... Người đàn bà / Khao khát nắng trong đêm / Từng chiếc mặt nạ / Thòm thèm / Rơi... / Xuống đất!... | ... Dường như / Nỗi buồn đi qua trong vũ bão / Tình yêu đi qua trong ngọt ngào, cảm xúc / Nỗi nhớ đi qua trong lặn ngụp những tiếng đàn...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018