Wallace, David Foster
tiểu sử &  tác phẩm 

David Foster Wallace là tác giả của những tiểu thuyết Infinite Jest, The Broom of the System, và Girl With Curious Hair, tập truyện ngắn Brief Interviews With Hideous Men, và tập tiểu luận A Supposedly Fun Thing I'll Never Do Again: Essays and Arguments.

Tiểu luận và truyện ngắn của ông xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí Harper's, The New Yorker, Playboy, Paris Review, Conjunctions, Premiere, Tennis, The Missouri Review, và The Review of Contemporary Fiction.

Wallace đã đoạt các giải thưởng văn học như Whiting Award, The Lannan Award for Fiction, The Paris Review Prize for Humor, The QPB Joe Savago New Voices Award, và O. Henry Award.

tác phẩm

Một lịch sử cực ngắn của cuộc sống hậu kỹ nghệ  (truyện / tuỳ bút) 
Khi họ được giới thiệu với nhau, chàng nói một câu hóm hỉnh, hy vọng được nàng thích. Nàng cười rất giòn, hy vọng được chàng thích. Rồi mỗi người lái xe về riêng một mình... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018