Martin, Richard
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Năm bài thơ Richard Martin  (thơ) 
... Vầng dương đen lừa tôi với thỏi son môi / Cộp cộp cộp / Dòng sông rú vọt tầm lao động phụ trội. / Ngày thứ Ba ngọn núi pizza viếng đám thợ sửa xe. / Tôi ngồi trên chiếc ghe trôi chậm. / Lối đi mở toang thành cá sấu... | ... Với sứ mạng / của kẻ đi ngang về tắt / tôi cũng là một áng mây / xin bạn đừng phản bác... | đồng lúc đồng loạt / kia kìa / giác quan biến thành câu / câu có / và mất / một nghĩa... | những ai té giập đầu / bị đấm vào mồm / bị bỏ đói bỏ rét / bị bát đĩa / cùng các đồ vật biết bay tập kích // tất cả xếp vào hàng này... | Tôi cần mua một cặp khung trời. / Đôi tròng kính của tôi đã vỡ / Và hôm qua tôi khóc một mình / Úp mặt vào vỏ một thân cây to mập... [Chân Phương giới thiệu và dịch]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018