Nguyễn Hư Không
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Tình yêu  (thơ) 
Anh yêu em / Như yêu một giọt sương: / Hư ảo // Như yêu một ánh trăng: / Hư ảo // Như yêu một sợi nắng: / Hư ảo // Như yêu một làn hương: / Hư ảo...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018