Jackson, Anna
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thi sĩ  (thơ) 
... Có một cậu bé trong lớp học của bạn / và cậu rất bảnh trai, / ai cũng muốn chơi với cậu. / Nhưng hết cả nửa thời gian, / cậu chỉ làm thơ, / chẳng phải chỉ viết trên những mảnh giấy / mà viết trong những cuốn sổ / được đóng bìa bằng da / có đính dải ruy-băng. Ruy-băng, trời ạ!... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018