Polkowski, Jan
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ngôi nhà | Một vấn đề thói quen | Tôi đã nói... | Công dân Jan Polkowski... | Translated from Polish  (thơ) 
Ngôi nhà mà tôi không còn nhớ / không là ngôi nhà thời thơ ấu / chẳng là ngội nhà trong mơ ước / cũng chẳng là ngôi nhà trong giấc mộng... | ... Tôi thì cho rằng một ngày nào đó tôi sẽ nằm / trong tù. (Thế là tôi quen dần.) ... | Tôi đã nói đủ mọi điều. Vâng / tôi đã nói. / Và giờ đây tôi cảm thấy trống rỗng và không sạch / y như một quảng trường sau cuộc biểu tình... | Ngày 18 tháng Tư 1979 lúc 2 giờ sáng ở Cracovie-Nowa Huta / đường Hoa hồng, đã xảy ra vụ nổ phá huỷ một phần tượng đài kỷ niệm Vladimir Lénine / Mục đích khám xét thực hiện tại căn hộ của Jan Polkowski... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]

Tự do, trong một xứ sở tự do | Giữa chúng ta, có những người không sạch | Hãy đừng viết gì cả... | Ngọn cờ phấp phới trong gió  (thơ) 
Tôi nằm mơ: người ta thả tôi / ra khỏi tù. / Nhưng tại sao? / Kẻ sát nhân yêu nước vừa chết? / Tôi đã phản bội? / Tôi vượt ngục chăng?... | Hãy đừng viết gì cả. Hãy để người khác nói, / và cho dù họ không khi nào dùng những từ như: / cách mạng, tự do, phẩm giá, chịu nhục / cho dù những cái lưỡi chỉ là thịt... | Chẳng bao giờ thơ sẽ trở lại, / nó sẽ không thoát ra khỏi câu thơ bị tra tấn / của bạn, // không thoát khỏi thân xác bạn bị thải bỏ ngoài tuyết, / khỏi nhà giam trong trại tù Lvov, / khỏi những sở chỉ huy Lubianka, ở Moscow... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018