Vỹ Nguyên
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Dạ thưa em không làm phản động  (thơ) 
[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] ... Dạ thưa, em xin thề không phản động! / Vì em là con lợn trong cái chuồng rộng / Giữa trời cao đất rộng / Em sẽ phát ra tiếng kêu thơ mộng / Để bày tỏ chân tình yêu anh Việt Cộng / Đàn em của anh Trung Cộng / Em sẽ là con heo biết mơ mộng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018