Uyển Nhi
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

cuộc đối thoại với phòng vệ sinh  (thơ) 
[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] ... hãy như phòng vệ sinh / tôi / đến đây / bị móc ruột / hãy nhìn vào những gì bẩn nhất / đó chính là nơi đẹp nhất / của chủ nghĩa / vì đó là lúc / nó đối diện với mình / một cách rất chình ình...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018