Kệ Sách eBook
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thông báo của Kệ Sách eBook về ấn bản Thơ Đến Từ Đâu trên mạng Phê Bình Văn Học (VN)  (đối thoại) 
[CHUYỆN THƠ] ... Theo đề nghị của nhóm chủ trương Kệ Sách eBook và với sự đồng ý của tác giả Nguyễn Đức Tùng, trang Phê Bình Văn Học (VN) đã quyết định rút xuống các bài trong phần Văn Bản của Thơ Đến Từ Đâu kể từ ngày 23 tháng 1 năm 2013...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018