Trần Tuấn Vũ
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bởi vì em rất mộng mơ  (thơ) 
[Chủ đề: “Phơi Mình Đề Thơ Đòi Tự Do”] ... dân lạnh vì đời dân rất lơ tơ mơ / trong một cái chuồng rất mộng mơ / và cường quốc thơ / thi nhau làm thơ / trên một đống dơ / có một câu thơ / nằm mơ thấy cái lăng / mọc rất nhiều răng / cắn dần một cái chữ S / thế là hết!...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018