Ryan, Gig
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Mùa đông giã từ | Tchaikovsky ở Italia  (thơ) 
Những lá thư song sinh, nghiêm trang chẳng giống gì bây giờ đây / Khăn bàn ăn bay vội thêu những tổng số chi thu, những con số thống kê, những khả thể // trên những vùng biển đâm mũi nhọn, “giá cả của khát vọng” / Tẩu tán nhanh những đời mi... | Mỗi chuyến xe qua một cuồng điên ta / Mỗi tiếng thét vang, mỗi âm thanh, một cắt đau vào thần kinh / là khi anh ta tiết lộ điều gì ngày xưa từng là niềm rù quyến / Mỗi năm một điều mới đáng ghét... [Bản dịch của Nguyễn Tiên Hoàng]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018