Zeit Online
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

“Đế chế này phải tan vỡ”  (đối thoại) 
[NHÀ VĂN & XÃ HỘI] ... “Liêu Diệc Vũ đã dựng lên cho những kẻ sống bên lề xã hội Trung Quốc một tượng đài văn chương đầy sức lay động.” ... Ông là một kẻ chiến đấu chống lại sự quên lãng lịch sử đang xảy ra trên quê hương mình... [Bản dịch của Trần Kh.]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018