Nguyễn Trọng Vĩnh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, không cho phép nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta  (đối thoại) 
[ĐẢNG CSVN & CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC] ... Cái gì Trung Quốc muốn cũng được, cái gì cũng nghe theo ý kiến Trung Quốc, cái Trung Quốc không bằng lòng thì không dám làm, vậy thì còn gì là độc lập tự chủ?...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018