Trần Đức Tiến
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Thư gửi ông TXB  (đối thoại) 
[CHUYỆN VĂN NƯỚC TA] ... Kính gửi ông TXB, 1. Xin phép được nhắc ông: phần “Phụ lục” ở cuối thư của ông không đầy đủ. Theo tôi biết còn một số comment nữa sau lời cảnh báo của ông Inrasara. Phần “Phụ lục” này do ông Inrasara đưa, hay ông đưa? Ông nào cố tình đưa thiếu vậy?...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018