Nguyễn Thảo
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Một cái vòng luẩn quẩn... hãi hùng  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ TRANH LUẬN] ... Các cuộc cãi nhau về thơ phú ở cái xứ Việt Nam là cái vòng luẩn quẩn... hãi hùng. Nhưng theo tôi, đó không phải là tranh luận mà là chửi nhau. Bản chất của các cuộc gọi là tranh luận thơ này đúng là như dzậy...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018