Hương Chi
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nhã Nam giải quyết nội bộ Lolita thế nào?  (đối thoại) 
[CHUYỆN DỊCH THUẬT] ... Đọc bài của Linh Hương nói về chuyện Nhã Nam có sửa Lolita, thay cả bìa (chắc để độc giả không nhận ra bản sách tai tiếng trước đây), tôi bán tín bán nghi lao ngay ra nhà sách xem, thì quả thật là Linh Hương nói đúng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018