Hà Trung
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Trắng tay dân tộc tôi phải làm gì?  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Khi đọc những bài như bài “Những kẻ trắng tay” của Diên Vỹ, tôi thường thấy mình đau lòng. Tôi biết họ nói có phần đúng, nhưng tôi chỉ tự hỏi họ nói vậy có mục đích gì, được gì?...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018