Nguyễn Triệu Sơn
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nghiên cứu văn học ở Miền Nam, tìm ở đâu?  (đối thoại) 
[NGHIÊN CỨU VĂN HỌC] ... Từ lâu, tôi đã được nghe tới (và được đọc một số) các công trình nghiên cứu văn học ở Miền Nam. Theo quan sát của tôi, việc tìm về thành tựu nghiên cứu văn học ở Miền Nam ngày càng được học giới trong nước quan tâm, trong số đó, đáng chú ý có cả giới trẻ yêu chuộng học vấn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là vấn đề tư liệu...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018