Nguyễn Ly
tiểu sử &  tác phẩm 

Nhà thơ và dịch giả. Hiện sống tại Việt Nam.

tác phẩm

“Từ bãi rác của lịch sử...” (phỏng vấn Nguyễn Ly)  (phỏng vấn) 
... Người Việt Nam ta có cái máu ưa làm chính trị, nhất là thứ chính trị làng xã. Văn chương cũng thường là để phục vụ chính trị chứ chẳng phải để tải đạo. (...)

Lịch sử văn học là lịch sử tác phẩm hay lịch sử tác giả?  (tiểu luận / nhận định) 
[...] trong tương lai, có lẽ sẽ chỉ còn tác phẩm văn chương mà không còn tác giả như là người duy nhất thai nghén và cấp cho tác phẩm một diện mạo nghệ thuật nữa! (...)

Lại chuyện giai thoại và văn bản  (tiểu luận / nhận định) 
... Tôi không đánh giá cao những nỗ lực cách tân hình thức thơ của Trần Dần vì những tìm tòi khai phá ấy một phần là không đến nơi đến chốn, không tạo được những ảnh hưởng trong thi pháp của những người cầm bút đương thời, một phần là những tìm tòi khai phá ấy chỉ ở phần “bì phu”, không chạm đến cái cốt tuỷ của thơ. (...)

Anh xích-lô và Marcel Duchamp  (tiểu luận / nhận định) 
... Sự phong phú vô hạn của một kiệt tác nghệ thuật là ở sự vô hạn của những tương tác mà nó tạo ra đối với người thưởng thức, những tương tác hầu hết nằm ngoài ý đồ của tác giả. (...)

Trần Dần, giữa giai thoại và văn bản  (tiểu luận / nhận định) 
Trong một nền văn chương nghiệp dư, chúng ta quen sống bằng giai thoại, nhận định, phê bình cũng bằng giai thoại. Một số bài viết về Trần Dần tôi vừa đọc trên Tiền Vệ là ví dụ. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018