Giang Biên
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

kêu cứu  (thơ) 
tôi kêu cứu / phần người lâm nguy / trong thân xác tôi / rừng kêu cứu / màu xanh nham nhở lửa / sông kêu cứu / trong veo vẩn đục / khí thở kêu cứu / nồng nặc chiếm lĩnh không trung...

Nằm trên cát | Người khảm trai  (thơ) 
... nghe rười rượi từng sợi tóc thời trẻ chưa kịp thấy / sóng cát tung tẩy đàn thỏ múa bóng / học cách thở nhẹ của biển cho dài cuộc tình... | Loài ốc làm chủ tầng cuối / hiền lành tích hợp ánh sáng / tự mình chấp chới hang thẳm / hàng tỉ năm sống chết làm đẹp xứ sở / duyên dạt trôi thợ khảm trai...

hư ảo | bóng trắng  (thơ) 
mái nhà dột / úp mặt tựa cuốn sách / tôi nằm đọc / hương xoè / lấp mặt chữ / tiếng cười trong veo / tan rữa... | Bảng lảng dật dờ / nắng trưa đứng bóng / khói bốc cát bỏng loá mắt / vật vã hình hài tang trắng / thăm thẳm biển trời...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018