LN
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Khi đạo lý làm người không song hành với khẩu hiệu  (đối thoại) 
[QUYỀN LỰC & TỘI ÁC] ... Nhà cầm quyền có thể rao giảng: “chế độ vì dân”, nhưng lại để cho/hoặc không có biện pháp quyết liệt để ngăn cấm cấp dưới lấy đất của dân mà không xét tới việc: NÔNG DÂN SẼ SỐNG RA SAO NẾU KHÔNG CÓ ĐẤT CÀY CẤY. Đó chỉ là khẩu hiệu. Sự tử tế kiểu đó, tuyệt không phải là đạo lý làm người! càng không phải đạo-lý-chính-trị!...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018