Hồ Như
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bài tháng tư [5]  (thơ) 
... duỗi đôi bàn tay trơn / trả tim về với biển / trong tháng tư vĩnh viễn / trở về giấc an nhiên...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018