Thân Trọng Minh
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Nhan sắc  (hội họa) 
Tác phẩm sơn dầu trên giấy, sáng tác vào tháng 7/2011...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018