Finkielkraut, Alain
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những cội cây của tương lai  (sổ tay) 
Về một hành động sai lầm nghiêm trọng của Paul Eluard, khi ông — vì cả tin vào chủ nghĩa Stalin — đã từ chối bênh vực cho nhà thơ Zavis Kalandra, người sau đó bị treo cổ trong một trại tù ở Praha vì tội theo Trotsky. [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018