Joo Kim
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Pondering Grey  (nhạc hòa tấu) 
Nhạc phẩm do Hoàng Ngọc Trường và Joo Kim sáng tác vào năm 2002 cho piano, violin, viola và cello...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018