Edwards, Joe
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cây piano màu huyết dụ  (truyện / tuỳ bút) 
... Và rồi cả thành tựu kỳ diệu của cô bé xinh đẹp mặc chiếc váy bằng bao gạo từng phải chịu thiệt thòi khủng khiếp đó? Không, tôi chắc chắn rằng đến cả điều đó cô ấy cũng không hiểu. Nhưng tôi thì hiểu, và cổ họng của tôi nghẹn lại... [Bản dịch của Nguyễn Đình Đăng] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018