Thái Hải
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ga cuối  (thơ) 
Ta về ga cuối / ý nghĩ nằm ngoài ô cửa / từng giọt mưa đánh đu / gió phờ phạc lùa trên mắt kính...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018