Pound, Ezra
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cô mình  (thơ) 
... Cây mọc em, / Rêu là em, / Em những bông hoa tim tím mơn gió. / Bé thơ - mà lớn - là em / Và thế là khiến cả thế gian nổi cơn ngây dại... [Bản dịch của Black Raccoon]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018