Gia Cát Dự
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Viết nhân giỗ đầu cụ Ta(lawas): Gaddafi, lời ông vọng mãi ngàn năm...  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Những ngày vừa qua, một sự kiện làm chấn động thế giới và rúng động lòng người chính là cái chết đầy bi tráng của nhà lãnh đạo của dân, do dân, vì dân Muammar Gaddafi. Bài thơ dưới đây tôi làm để vĩnh biệt ông, một nhân cách lớn lao, một người bạn son sắt thủy chung, người đồng chí xã hội chủ nghĩa của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam xã hội chủ nghĩa...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018