Larson, Darby
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hồ nước  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi là một con cá đang nằm trong miệng một con gấu. Tôi bị con gấu xé nát ra và nuốt chửng. Một miếng da nhỏ của tôi con sót lại bên bờ hồ, và sáng hôm sau, một con chuồn chuồn đến đậu trên đó vì bị thu hút bởi ánh phản chiếu sáng ngời... [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018