Thanh Nhị
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Âm dương  (thơ) 
... Sẽ là vô nghĩa / Nếu anh không đứng giữa tâm vòng xoáy / Nếu anh không đứng tâm vòng âm dương / Sẽ là vô nghĩa / Nếu anh không còn đứng giữa / Em...

Giàn thiêu  (thơ) 
Thà như một sự huỷ diệt / Nát tan để rồi hồi sinh / Còn hơn những dư chấn, đứt gãy trong lòng sâu / Và những dòng nham thạch âm ỉ chảy / Kêu gào, cuồng thét đòi hiển lộ trào phun...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018