Morris, D.N.A.
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Người đàn ông và cuốn sách  (truyện / tuỳ bút) 
Trước lúc rạng đông, khi đọc xong cuốn sách, người đàn ông đặt nó trở lại vào cái bìa lót và nhẹ nhàng để nó lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Anh ngắm cuốn sách một cách trìu mến rồi bước về phía cửa sổ và đăm chiêu nhìn ra ngoài đường. Cuốn sách đã làm anh suy nghĩ. Sách vẫn luôn luôn làm anh suy nghĩ... [Bản dịch của Lê Trung Tự (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018