Trà Thị Kim Xuyến
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Con thấy gì không phía sau đoàn người  (thơ) 
... con thấy gì không phía sau đoàn người / là ngục thất là đàn áp là nhố nhăng mọi rợ / là súng là còng là hù dọa ngăm nghe / là thành tích huênh hoang của toán người xéo giày lên tinh thần yêu nước / là nỗi nhục vô vàn đau buốt văn lang / là niềm bi thương thống lệ chau mặt ngô đinh tiền lê lý trần chi quốc...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018