Nguyễn Lệ Uyên
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chân dung LÃO TIỀN BỐI của Khuất Đẩu  (đối thoại) 
[ĐỌC VĂN] ... Ở những màn trước là cảnh đấu tố, qui chụp, là sự trốn chạy, ẩn thân vào cảnh cô đơn cùng quẫn dẫn tới tội loạn luân, thì ở màn này là hiện thân của một thân xác trải qua sự phỉnh dụ, bỏ rơi, rồi dựng dậy như một món hàng buôn bán ngoài chợ ở cuối đời; là chân dung một số phận bị đẩy tới tận cùng tiếng kêu bi thống của kiếp người...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018