Unknown
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Điều nguyện ước của Bố Mẹ  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Con yêu dấu của Bố Mẹ, / Một ngày nào đó khi con thấy Bố Mẹ già yếu và mỏi mệt, / Hãy kiên nhẫn và hiểu cho Bố Mẹ... [Bản dịch của Bùi Vĩnh Phúc]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018