Người Kinh Kỳ
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Đạo chích được chọn đi dự Hội nghị Nhà văn Trẻ  (đối thoại) 
[ĐẠO ĐỨC NHÀ VĂN] ... Nhưng cũng chưa sao... chỉ sao là chuyện cậu “nhà văn trẻ” này chưa có tác phẩm nào được in thành sách cả và cũng chẳng ai biết hết (và cũng chẳng ai biết về những bài nghiên cứu hay sáng tác của cậu ta một cách đàng hoàng - theo đúng nghĩa)! Nhưng cũng chưa đến nỗi phải nói. Nghiệt là người này - cậu “nhà văn trẻ” này - lại là người NỔI TIẾNG ĐẠO VĂN...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018