Ray, David
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Những con voi, những căn phòng  (truyện / tuỳ bút) 
Có một con voi trong căn phòng, nó choáng gần hết căn phòng, nhưng không ai thấy nó cả, một con voi vô hình khổng lồ đã từng cho ra đời rất nhiều thứ, và nó vẫn đang mang bầu, bụng nó chứa đầy những thứ kinh khủng... [Bản dịch của Lê Trung Tự] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018