Torres Bodet, Jaime
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Bản tóm tắt  (thơ) 
Chúng ta sống bằng cách không hiện hữu... Bằng hiện hữu, chúng ta chết. / Chúng ta dự phóng mọi việc trong khi chúng ta sống. / Dự phóng của hy vọng trong mong ước / và, khi đã chiếm lĩnh, chúng ta khao khát sự từ bỏ... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]

Sống  (thơ) 
... Tất cả đã được biết: / khổ đau đã được biết, / niềm vui đã được biết. // Tất cả đều phải sống / dù vẫn biết cuộc sống / chẳng gì hơn là sống!... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]

Tổ quốc  (thơ) 
Lòng trung hiếu sâu sắc này là mảnh đất của tôi. / Ở đây, nếu tôi bước tới, những gì tôi chạm vào đều là tổ quốc: / một hiện thể, nơi tôi cảm nhận hoà điệu / của thân xác và tâm hồn trong từng giây phút... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018