de Chazal, Malcolm
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

18 bài thơ không đề  (thơ) 
... bộ phận trong cơ thể / mà chúng ta cảm thấy gần gũi nhất / là cái lưỡi... | ... trái đất / không bao giờ cảm thấy buồn nôn... | ... đá / không cần được chôn cất / khi chết... | ... nước buông tà váy xuống / khi mái chèo / luồn qua... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]

23 bài thơ không đề  (thơ) 
... Bóng râm nói chuyện với ánh sáng / Bằng phép lịch sự thông thường / Giữa cánh đồng trống / Nhưng lại vẫy tay ra hiệu cho nàng / Ở trong rừng... | Nước / Đói / Đất / Và đất / Khát / Nước. / Khi trời mưa / Bạn có thể nghe / Có người nuốt / Và có kẻ nhai... | ... Những tấm gương soi / Là / Những nhà trí thức / Vô cảm... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]

32 bài thơ không đề  (thơ) 
... “Em yêu anh.” / Người đàn bà nói. / “Cẩn thận nhé,” / Người yêu nàng nói, / “Đừng yêu anh / Nhiều quá / Nếu không nó sẽ quay ngược về / Chính em / Tình yêu vốn có hình tròn.” ... | “Một với một / Là hai” / Nhà toán học nói thế, / vậy thì / Thượng Đế với số không là mấy?... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018