Trương Văn Lộc
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Hãy cùng nhau “nho nhã” và “tích cực”  (đối thoại) 
[CHUYỆN HÙNG CA] ... Mặc dù người ta dịch “Le roncan los cojones” ra tiếng Anh là “With the biggest balls of all!” nhưng trong tiếng Việt không nên dịch là “Hai hòn dái bự cồ” vì như thế bạn Nghiêm Quang nghe “kém nhã quá” lại cũng “chẳng tích cực gì” sất...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018