Kwan
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

May mà có kinh...  (đối thoại) 
[CHUYỆN BANG GIAO] ... Nói chuyện phiếm với nhiều bạn bè, đồng nghiệp, lan man qua vụ cầu truyền hình Hà Nội – Quảng Tây “láng giềng gần”, nhiều người nói: “thấy là chuyển kênh khác” Thái độ ấy nói thay nhiều điều rồi. Cũng chỉ nói thêm tí về cái văn hóa...

Ngón tay đẹp  (đối thoại) 
[CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ] ... Trong vụ tàu Trung Quốc ngạo mạn xâm phạm lãnh hải Việt Nam, những người công nhân trẻ tuổi này có thái độ dứt khoát, không sợ hãi điều gì. Họ đơn giản là người Việt Nam...

“Hand job” tập thể  (đối thoại) 
[NHÂN CÁCH VĂN NGHỆ SĨ] ... Xưa nay “hand job” hoặc làm một mình. Hoặc A làm cho B. Nay nó được nâng cấp thế này. Anh A thò tay qua anh B. Anh B thò tay qua anh C. Anh C thò tay qua anh D,... đến anh Z. Anh Z lại thò tay qua anh A...

Nhân kụ dzùa thứ hai bị túm mai [hay mu cũng được]  (đối thoại) 
[CHUYỆN RÙA] ... A! Anh này láo! Anh bao nhiêu tuổi mà dám gọi cái cũng 93 tuổi của tôi là “kon”. Phải lễ độ nghe chửa, phải hỏi “Cụ ku” của tôi có khoẻ không? Rõ chửa?...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018