Mathias, Vigouroux
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Truyền thông và chính phủ Pháp trước sự cố hạt nhân Fukushima  (đối thoại) 
[VĂN HOÁ & CUỘC SỐNG] ... Người ta không còn thấy bóng dáng của truyền thông Pháp ở hiện trường động đất Nhật Bản nữa. Ngược lại, trên mạng internet, lại xuất hiện rất nhiều người Pháp xót thương cảnh ngộ của nhân dân Nhật Bản. Các hoạt động quyên góp cứu trợ đang được bắt đầu ở Pháp... [Lời giới thiệu & bản dịch và của Giao]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018