Haigh, Liz
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Xin vui lòng trả lại cho em trái tim em  (truyện / tuỳ bút) 
... Em đã tháo trái tim em ra và cẩn thận đặt nó vào trong chiếc vali của anh. Em đã để nó ở phía sau, giữa những đôi tất mềm và những cái quần đùi vải mịn. Đáng lẽ em nên nói cho anh biết, giải thích cho anh về chuyện này, nhưng sau một đêm tuyệt vời như thế thì em đoán chắc hẳn anh đã biết. Dẫu sao, anh nói anh chỉ đi xa vài ngày, nhiều nhất là một tuần thôi. Em nghĩ em có thể sống không trái tim cho đến chừng ấy... [Bản dịch của Lê Liễu Chi] (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018