Nguyễn Phú Ông
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Chỉ có nhà máy điện hạt nhân... chưa xây... là “sẽ” an toàn  (đối thoại) 
[CHUYỆN AO TA] ... Ở các nước văn minh trên thế giới thì hầu như cái gì cũng an toàn, chỉ sợ điện hạt nhân thôi. Còn nước Nam ta thì cái gì cũng hãi hùng, cũng mất an toàn cả. Chỉ có nhà máy điện hạt nhân chưa xây tại Ninh Thuận là “sẽ” an toàn “chăm phần chăm”, không việc gì phải “xợ”...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018