Nguyễn Phương Linh
tiểu sử &  tác phẩm 

Giáo sư, hiện nghiên cứu và giảng dạy tại Melbourne, Úc.

tác phẩm

Vài nét về tạp chí Việt  (tiểu luận / nhận định) 
[...] Một trong những đóng góp quan trọng khác của các cây bút của Việt là đã cho người đọc thấy thái độ thận trọng cùng cực trong nghiên cứu, sáng tác. Đọc một tác phẩm, nếu có chỗ thắc mắc họ tra cứu tận gốc. Khi viết, họ dành rất nhiều thì giờ để ghi ra những chú thích rành rọt, những trích dẫn cần thiết. Họ đã làm việc với sự cẩn trọng tối đa. Họ trân trọng người đọc. (...)


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018