Trần Ngô Mi
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

HÃY ĐẾN MÀ XEM!  (đối thoại) 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Các vị linh mục ở đây giảng rất hay, và mạnh mẽ trong việc nói thẳng ra những bất công và sai lầm của chính quyền. Đặc biệt là ngoài sân nhà thờ có dựng một tấm bảng thông báo, bên ngoài che bằng kính, bên trong, dưới hàng chữ lớn HÃY ĐẾN MÀ XEM!, quí cha dán những bài báo lấy từ các diễn đàn trên mạng...


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018